HAR DU HUSKET ET ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN PÅ DIN ECOTECK PILLEOVN..??

For at sikre en optimal forbrænding og et minimum forbrug af træpiller, er det derfor vigtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn på pilleovnen. Det omhandler bl.a. en ordentlig rengøring af varmeveksleren, hvor der sætter sig aske mv., som forringer virkningsgraden. Det vil sige, at det koster flere piller/penge at opvarme huset med en pilleovn, der ikke er rengjort af en autoriseret Ecoteck forhandler.

Vi tilbyder en serviceordning, hvor vi en gang om året servicerer din pilleovn, så den er klar til fyringssæsonen. Et service omhandler en total rensning og støvsugning af ovnen, hvor vi kommer ud i alle røgkanalerne (ovnen bliver skilt ad og renset og derefter samlet igen). Herefter kontrolleres ovnens indstillinger og opstartsfase. Vi anbefaler, at gløderøret udskiftes hvert år, så ovnen starter problemfrit i næstkommende fyringssæson. Selve udskiftningen er med i prisen for serviceeftersynet, dog tilkommer gløderøret. Et eftersyn på en alm. Ecoteck pilleovn eks. Ecoteck Francesca koster typisk 1.820 kr. inkl. moms + kørsel (efter timeforbrug i vinterhalvåret).

Vi servicerer også andre mærker, her er priser fra 2.050 kr. + kørsel.

Vi tilbyder sommerservice (01.04 – 31.08) til vores faste kunder til kun 1.615,- inkl. moms + kørsel, forudsat at vi kan samle flere kunder i samme område. Evt. reservedele tilkommer.

MONTERING

Vi tilbyder en total løsning med salg, montering og service af Ecoteck pilleovne overalt på Sjælland. Kontakt os for et tilbud.